Giới thiệu

Trung tâm Hỗ trợ việc làm & Khởi nghiệp - trường Đại học Điện lực là đơn vị phụ trách công tác "Hỗ trợ việc làm" và "Định hướng khởi nghiệp" dành cho sinh viên toàn trường.

Bạn cần hỗ trợ?